تهران دیزاین تولید کننده تابلو پلاک

 

انواع تابلو دیواری :

۱- تابلو برنجی مات و براق

۲- تابلو برنجی برنگی

۳- تابلو استیل مات و براق

۴- تابلو استیل رنگی

۵- تابلو چوبی فلزی ( پشت چوب و رویه فلز استیل – پشت چوب و رویه فلز برنج )

۶- تابلو پلکسی ( برش لیزر و حک و رنگ )

۷- تابلو آلومینیمی

۸- تابلو گالوانیزه

ساخت تابلو - تابلو چوبی - ساخت تابلو استیل - تابلو برنجی
تهران دیزاین

ساخت تابلو و پلاک

جزئیات مهم هستند