تهران دیزاین سازندده مهر های برجسته و کلیشه

مهر برجسته یک نمونه دیگر  از مهرها می باشد که معمولا در دفترخانه ها، ارگان های دولتی، شرکت های خصوصی و یا کاربری های شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. این مهر ها میتواند به صورت رومیزی و یا جیبی باشد. این مهر ها معمولا در ابعاد استاندارد ۳، ۴ و یا ۵ سانت ساخته میشود. برند های پرطرفدار برای مهر های برجسته shainy – trodat  و برند ایرانی آیدین پرس می باشد. ضخامت کلیشه برای مهر های برجسته ۱٫۵ میلی متر می باشد و کلیشه برای داغی و حک معمولا از ضخامت ۳ میلی متر استفاده می شود.

مهر برجسته - قیمت مهر برجسته - ساخت مهر برجسته