تهران دیزاین سازنده تابلو و پلاک

انواع تابلو دیواری :

1- تابلو برنجی مات و براق

2- تابلو برنجی برنگی

3- تابلو استیل مات و براق

4- تابلو استیل رنگی

5- تابلو چوبی فلزی ( پشت چوب و رویه فلز استیل – پشت چوب و رویه فلز برنج )

6- تابلو پلکسی ( برش لیزر و حک و رنگ )

7- تابلو آلومینیمی

8- تابلو گالوانیزه

تابلو استیل و چوب - تابلو استیل - تابلو چوب